آشنایی با خیریه آسوده مأوی

انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی به منظور ایجاد بستری مناسب در راستای شکوفایی توانائیهای بالقوه معلولین جسمی ذهنی با اهداف ارائه خدمات آموزشی توانبخشی، رفاهی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی، درمانی و اقامتی شروع به کار نموده تا در کنار دولت، بخشی از جمعیت زیاد معلولین را که چشم انتظار ارائه خدمات فوق الذکر را از دولت دارند، به صورت یک تشکل غیر دولتی با مشارکت و حمایت مردمی یاری نماید.

مجتمع دفتر مرکزی خیریه آسوده مأوی

مجتمع دفتر مرکزی انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی در محله تاریخی سنبلستان واقع در خیابان ابن سینا- خیابان سنبلستان و در مجاورت قصر تاریخی جمیلان قرار دارد.

نقشه موقعیت جغرافیایی خیریه آسوده ماوی

مجتمع دفتر مرکزی شامل شش منزل مسکونی با مساحت کل1788 متر مربع می باشد که چهار منزل درمالکیت کامل خیریه آسوده مأوی است و دو منزل خریداری شده و در تصرف خیریه است و اقدامات مربوط به انتقال رسمی آن به خیریه در حال انجام می باشد.
چهار منزلی که در تملک خیریه آسوده مأوی است ،در حال بهره برداری می باشد و عملیات باززنده سازی و تعمیر وبازسازی آنها انجام گردیده است.
دومنزل در این مجموعه سابقه تاریخی دارد و مربوط به دوران پهلوی اول می باشد و نمای منزل سوم در زمان بازسازی هماهنگ با نمای خانه های تاریخی اطراف آن انجام گردیده است.
از نکات قابل توجه وجود منزل تاریخی بخردی در مجاورت مجتمع دفتر مرکزی است که مربوط به دوران صفویه می باشد و هم اکنون به صورت هتل از آن استفاده می گردد.
مجتمع دفتر مرکزی شامل ساختمانهای زیر می باشد:

ساختمان شماره 1
مجتمع دفتر مرکزی

ساختمان شماره 2
مجتمع دفتر مرکزی

ساختمان شماره 3
مجتمع دفتر مرکزی

ساختمان شماره 4، 5 و 6
مجتمع دفتر مرکزی

سایر مجتمع های خیریه آسوده مأوی

پروژه های عظیم و مهمی در طول دوران فعالیت این خیریه انجام، در حال اجرا و یا در دست بررسی می باشد
در زیر به بخشی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

مجتمع هشت بهشت

مجتمع هادی

مجتمع غیاثی

خاطر افسرده ای را شاد کردن همت است/باغ آفت دیده را آباد کردن همت است

-- ... --

خدمات خیریه آسوده مأوی

هدف از تشکیل انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی ایجاد توانمندی و آسودگی برای توانخواهان می باشد. بدیهی است فراهم نمودن شرایطی که در آن یک نفر معلول احساس راحتی و آسودگی داشته باشد،کاری است سخت و مستلزم انجام اقدامات متعدد و همه جانبه ای می باشد.
به منظور تحقق این هدف 30برنامه توانمندسازی در قالب 10 برنامه توانمندسازی برای توانخواهان 10 برنامه توانمندسازی برای خانواده ها و 10 برنامه توانمندسازی برای جامعه به شرح زیر در حال اجرا می باشد:

درخواست کمک و راهنمایی

دیوار یادگاری

حمایت از خیریه آسوده مأوی

خیریه آسوده مأوی به علت گستردگی خدماتی که به توانخواهان و خانواده هایشان ارائه می نماید، تک وظیفه ای نیست و خدمات نیز یکبار انجام نمی شود، بلکه به صورت متنوع و در طول سالها و تا زمان حیات توانخواه تحت پوشش ادامه می یابد.
بنابراین خیریه آسوده مأوی را می توان خیریه ای در زمینه درمان،توانبخشی،پشتیبانی اقتصادی، فرهنگی، آموزشی ،مسکن و نگهداری تعریف کرد.
برای اطلاع از خدمات خیریه آسوده مأوی می توانید به قسمت خدمات آسوده مأوی مراجعه نمایید.

حامی گرامی؛ اگر می خواهید انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی را مورد حمایت همه جانبه خود قرار دهید تا بتوانیم با ارائه خدمات به توانخواهان و خانواده های عزیزشان توانمندی و آسودگی را به آنها هدیه دهیم می توانید با روش های زیر به جمع حامیان خیریه آسوده مأوی بپیوندید.

پرداخت کمکهای نقدی به صورت غیر حضوری
پرداخت اینترنتی
پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی به صورت حضوری
تحویل جنس-پرداخت نقدی

حساب بانک ملت : 44654349/11 شعبه مرکزی اصفهان

حساب ارزی: 0209512300014 بانک صادرات اصفهان-شعبه میدان انقلاب

روابط عمومی

آدرس پستی دفتر مرکزی

اصفهان - خیابان ابن سینا
پشت بیمارستان امین - خیابان سنبلستان
روبروی فروشگاه اتکا - پلاک 61
کدپستی: 8148684151

تلفن های تماس

تلفن دفتر مرکزی: 12-34473611-031
نمابر: 34462250-031
تلفن روابط عمومی: 34454504-031
تلفن کلینیک کاردرمانی: 34488346-031

دیگر راه های تماس

شماره پیامک: 10003114454504
پست الکترونیک: info@asoodemava.org
وب سایت: asoodemava.org
فیس بوک: fb.com/asoodemava

میان برها